Folkhögskolan

Arbeta med konst och hantverk

Folkhögskolan där alla arbetar med konst och hantverk – vår tids stora kraft och kunskapskälla. Linjerna arbetar fristående men inspirerar varandra genom sina skiftande uttrycksmedel.

  • Att öva och lära sig forma material i en konstnärlig strävan.
  • Att möta sig själv och andra i en kreativ process.
  • Att kunnigt och fantasifullt gestalta sin längtan.
  • Att fördjupa och utveckla sitt formspråk, handens och tankens samspel.
  • Att ta vara på sin tid och förverkliga sina drömmar om framtida liv och yrke.
  • Att vara en medskapande kraft i vår samtid.

Vårdinge by folkhögskola – en utvecklande mötesplats.

Skolan ligger vackert vid en sjö i Sörmland med cirka 65 internatplatser.

Besök gärna skolans egen webbsida: www.vardinge.fhsk.se